AEDA

Strategiat

AEDA:n toiminnalla on kolme (3) pääasiallista akselia:

a) Materiaalinen ja taloudellinen tuki vähäosaisten lasten hyväksi työskenteleville struktuureille: apu paikallisille kansalaisjärjestöille ensisijaisesti Keski-Afrikassa mutta myös koko Afrikassa.

b) Suora tuki kaikkein haavoittuvimmille hyödynsaajille: apu AEDA:n omalle ”Lastenkylälle” nimeltä NUYMBA YETU (swahilin kieltä), joka tarkoittaa suomeksi MEIDÄN KOTI.
c) Kummitoiminnalla tuetaan ja suojellaan suoraan yksittäisiä köyhiä ja vähäosaisia lapsia sekä tarjotaan heille paremmat mahdollisuudet onnistua elämässä.

Toiminta-Alueet

Apumme suunnataan neljään (4) eri pääkohteeseen:
1) Koulutus: lasten olosuhteita kohennetaan saattamaan hänet koulun ja/tai ammatillisen opetuksen piiriin
2) Ravinto: vähäosaisille lapsille tarjotaan tasapainoista ravintoa, joka edesauttaa normaalia kasvua.
3) Terveys: lapsi saatetaan terveydenhoidon ja tarvittaessa lääkityksen piiriin.
4) Asuminen: vähäosaiselle lapselle tarjotaan kunnon yösija, jotta hänen ei tarvitse asua kadulla sääolojen ja muiden vaarojen armoilla.

Tulevaisuuden Näkymät

AEDA tekee työtä koko Afrikan alueella hälventääkseen ratkaisevasti uhkia, joita kaikki vähäosaiset lapset siellä elämässään kohtaavat,

sekä pyrkii edesauttamaan lasten integroimista yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

A biird on o fence
A biird on o fence
A biird on o fence
A biird on o fence
A biird